2010 Polaris 800 Dragon 163"
Elec. Start, 1914 Miles $5995.00
2010 Ski Doo Summit Everest 800cc, 1011 Miles     $6995.00
2012 Polaris Pro 800 $6995.00
2672 Miles  
2012 Polaris Pro 800 $7495.00
1748 Miles
2015 Polaris 800 Pro 163" $9995.00,Electric Start, Snow Check Model, Clicker Shocks 1521 Miles, Very Clean 
2012 Polaris 800 Pro 163" 
$7995.00, Electric Start, 
1867 Miles
2014 Polaris 800 Pro 163"
$8995.00 Electric Start, 
1373 Miles, Very Clean
2011 Polaris 800 Pro 155" $6995.00, Electric Start
1603 Miles
2012 Polaris 800 Pro $7495.00
163" Track, 926 Miles